Åström Juridiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till

Hantering av intellektuella värden

 

För att något skall kunna få ett värde, bevara det eller öka sitt värde krävs vissa ställningstaganden i alla affärer för att det skall utvecklas till en lyckad business med växande kapital,  avkastning och exit.

 

Att ha en kontinuerlig övervakning av intrång i sina immateriella tillgångar är en sak som många klarar själva.

 

Att noggrant välja och ha pålitliga samarbetspartners är en annan trygghetsfaktor.

 

Det finns risker i alla affärer, att ha kontrollerade risker är en bra faktor för framgång.

 

Undersökningar visar att människan kan ha kontroll över ca 8-12% av allt som händer dem i livet. Dessa procent är allt denna gör och säger.

 

Att bygga och nedteckna system som är lätta att följa ger en övergripande verifiering av sitt innehav och investeringsbehov.

 

At ha enkla system för sin personal ger även det ökad kontroll.

 

Att jobba långsiktigt med sina investeringar ger trygghet och god uppsikt.

 

Att hitta undervärden i affärsobjekt är enligt mig en av de viktigaste bitarna för att kunna förädla sin investering. I en fastighet kan ett undervärde vara outhyrda lägenheter, oexploaterat område ett annat.

 

När du finner undervärdena innan avtalsingående så ökas kontrollen på din investering och därmed säkras investeringen för framtiden.

 

Det finns inga säkra investeringar enligt mig, men en kontrollerad risk kan vara bästa lösningen på din succéfyllda framtid.

 

 • aastrom.se © 2011 •